• ← Назад към център за поверителност

  Важна информация за клиенти:

  Цените на някои продукти в интернет-магазина на „Ммз къмпани“ ООД се различават от цените във физическите обекти от верига „Ммз къмпани“ ООД.

  I. Общи разпоредби

  Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на стоки чрез използване на интернет страницaтa parfumi.mall24.bg, преди да извършите покупка на стока.
  Страницата (интернет-магазинът) е собственост на „Ммз къмпани“ ООД и по-нататък в изложението се нарича за краткост “САЙТA”.
  „Ммз къмпани“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 203173287, със седалище и адрес за контакти: Гр. София , жк. Свобода, бл 39
  С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между доставчика – „Ммз къмпани“ ООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.
  САЙТЪТ предоставя възможност за покупка – бързо и удобно, на избрани от потребителя стоки, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.
  В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.
  Доставчикът си запазва правото по всяко време да изменя, по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.
  Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.
  С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Вие се съгласявате да получавате емайл съобщения с важна информация относно вашата поръчка или вашия профил в parfumi.mall24.bg, както и да получавате информация относно бъдещи промени, промоции и активности.

  II. Авторски права

  Съдържанието в САЙТА – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на „Ммз къмпани“ ООД и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на „Ммз къмпани“ ООД и/или на неговите партньории доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този САЙТ са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на „Ммз къмпани“ ООД е непозволено.

  III. Стоки

  САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн покупка на стоки, посочени в него. САЙТЪТ предоставя богат избор на стоки от реномирани търговски марки с подробни описания и снимков материал.
  Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.
  Възможно е да съществуват известни разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и действителните (реални) цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя не е умишлено създадена, а е изцяло в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство. По същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на снимката.
  Цената на стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси.
  Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

  IV. Конфиденциалност

  Доставчикът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Доставчикът може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготви вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни. С ползването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на „бисквитки“ от наша страна, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Ммз къмпани“ ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

  V. Ограничаване на отговорността

  „Ммз къмпани“ ООД прави всичко възможно за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТ. „Ммз къмпани“ ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки.

  VI. Условия за сключване на договор – регистрация

  За да пазарувате от САЙТА се нуждаете от регистрация. Регистрирайки акаунт, посредством използването на емейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии , като това да научавате първи за нашите специални оферти, отстъпки и нови колекции. След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница.
  САЙТЪТ Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни необходими за издаването на фактура.
  За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, Потребителят трябва:
  Да е попълнил вярно on-line форма, намираща се на САЙТА. При попълване на формата ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
  ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.
  Преди извършване на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯT може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

  VII. Сключване и изпълнение на договора

  С натискането на бутон, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия” разположен на уебсайтa parfumi.mall24.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.
  Поръчка на стока не може да бъде извършено, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва по указания по-горе начин – чрез натискане на бутон „Съгласен съм с Общите условия”.
  Можете да поръчате избраните стоки, като ги добавите в количката и натиснете бутона „Поръчай“. На страницата за поръчката попълнете Вашите данни:
  Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, емейл адрес;
  Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице);
  Изберете начин на плащане;
  След като попълните Вашите данни и изберете начин на плащане, изпратете поръчката и ние ще се свържем с Вас за потвърждение.
  С натискане на бутон, указващ изрично „ПОКУПКА”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен.

  VIII.Защита на потребителите

  Потребителят може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно писмо. Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма. Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от договора и да върне получената стока в срок до 14 дни, считано от деня на получаването й. Клиентът трябва да предостави стоката в търговски вид, заедно с касова бележка. Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя спрямо нас чрез едностранно недвусмислено писмено волеизявление или чрез представения по-долу образец на Приложение № 6 към ЗЗП. Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на потребителя и сведен до нашето знание посредством изпращане на документа на адрес гр.София, Жк. Надежда 4, бул. Бели Дунав 10,

  В случай, че се откажете от поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас във връзка със същата без неоправдано забавяне и във всички случаи, но не по-късно от 14 дни считано от датата на получаването на уведомлението за отказ, при условие, че в същия срок стоките са били изпратени от Вас и получени от нас. Можем да задържим плащането на сумите на потребителя при отказ от сделката, единствено и само докато не получим стоките или докато не представите надлежно доказателство, че стоките са били изпратени обратно до нас, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.Вие трябва да поемете преките транспортни разходи по връщане на стоките до следния наш адрес: гр.София, Жк. Надежда 4, бул. Бели Дунав 10.  В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

  Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:
  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
  (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
  – До: „Ммз къмпани“ ООД, със седалище в гр. София и адрес на управление: Жк. Надежда 4, бул. Бели Дунав 10, тел: +359 877 22 44 10 ел. адрес: office@mall24.bg
  – С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  – Поръчано на/получено на: ………………………………. г.
  – Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  – Адрес на потребителя/ите: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  – Подпис на потребителя/ите : …………………………………………
  – Дата: …………………………..

  IX.Законова гаранция

  По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

  Х. Доставка

  „Ммз къмпани“ ООД използва куриерска фирма Speedy и Econt за всички свои доставки. Пълните условия за доставка ще намерите тук.

  Важна информация за клиентите на parfumi.mall24.bg:
  Екипът на „Ммз къмпани“ ООД се старае да поддържа винаги актуална информация на сайта parfumi.mall24.bg. При смяна на визии и съдържание на продукти, се изисква определено технологично време, за да може информацията да се обнови и на сайта parfumi.mall24.bg.

  Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на реклами и за защита от спам.